วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

AWS GALLERYSaknan Him's Slidely by Slidely Photo Gallery

CONTACT US
OUR SERVICES

 

DOWN LOAD เอกสารข้อมูล
เพื่อความเข้าใจ การเดินทางไปศึกษาต่อ หรือการไปทำงานต่อ ที่ประเทศ ออสเตรเลีย

  1. หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน ในประเทศไทย  ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้
  2. เอกสารยื่นวีซ่าคู่ติดตาม (จดทะเบียนสมรส)  ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้
  3. Ex.ราคาที่เอกสารครบ ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้
  4. เอกสาร ยื่นที่ออสเตรเลีย  ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้

WEBBOARD

 


AWS WEBBOARD